Väznica Leopoldov

Komplexná rekonštrukcia pamiatkovo chráneného objektu, ktorý je situovaný v areály väznice v Leopoldove – Protiturecká pevnosť – objekt č.20 ( HRAD ), je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky a je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 928.

Stará radnica v Bratislave

Rekonštrukcia Starej radnice je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky a je zapísaná v ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 157

Oravský hrad – Thurzov palác

Národná kultúrna pamiatka zapísaná v ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 237/12; Účelom rekonštrukcie podkrovia Thurzovho paláca bolo vytvorenie nových priestorov pre vystavenie neprístupných zbierkových predmetov návštevníkom Oravského hradu.

Zvolenský zámok

Národná kultúrna pamiatka zapísaná v ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 65 a pod názvom „Zvolenský zámok“. Rekonštrukciou Kapitánskeho domu bolo zriadené komplexné pracovisko pre potreby digitalizácie zbierok SNG

Apponyiho palác

Rekonštrukcia Apponyiho paláca je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky. Je zapísaná v ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 189.