Staviame

Staviame

Stavebná spoločnosť HÍLEK a spol., a.s., Senica je jednou z najstabilnejších stavebných spoločností s vyše 20 ročným pôsobením na slovenskom stavebnom trhu.

Ponúkame kompletnú realizáciu:

Inžinierskych
stavieb

Priemyselných
stavieb

Občianskych
stavieb

Bytových
stavieb

Budovy pre
školy a vzdelávanie

Rekonštrukcie
historických budov

Prednosťou spoločnosti je realizácia stavieb od stavebného zámeru až po ich kolaudáciu. Zabezpečíme všetky potrebné vyjadrenia, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, projektovú dokumentáciu, inžiniering, až po realizáciu stavebných a technologických častí. Súčasťou služieb je i možnosť konzultácií s odborne školeným tímom odborníkov, ktorí spracujú a navrhnú optimálne riešenie pre akýkoľvek druh stavby.

Sme držiteľmi certifikátov:

STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016, STN  ISO 45001:2019 a  EMAS .

Kompletné znenie Environmentálneho vyhlásenia spoločnosti HÍLEK  si môžete prečítať v dokumente, ktorý nájdete na tomto odkaze.