Domov

Stavebná
| spoločnosť

Stavebná spoločnosť HÍLEK a spol., a.s., Senica je jednou z najstabilnejších stavebných spoločností s 30 ročným pôsobením na slovenskom stavebnom trhu.

Služby

Našou prednosťou je realizácia stavieb od stavebného zámeru až po kolaudáciu. Zabezpečíme všetky potrebné vyjadrenia, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, projektovú dokumentáciu, inžiniering a realizáciu stavebných a technologických častí. Súčasťou služieb je i možnosť konzultácií s odborne školeným tímom odborníkov, ktorí spracujú a navrhnú optimálne riešenie pre akýkoľvek druh stavby.

01

Staviame

02

Prenajímame

03

Development

Referencie

Za našu prácu hovoria výsledky. Predstavujeme vám výber
našich najlepších realizácií.

Rekonštrukcie historických budov a národných kultúrnych pamiatok

Bytové stavby

Občianske stavby

Budovy pre školy a vzdelávanie

Priemyselné stavby

Kontaktujte nás

HÍLEK a spol., a.s.

Vajanského 24
905 01 Senica

IČO: 36239542
IČ DPH: SK 2020188280

Banka:

Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2577520456/0200

Zapísaná: OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.10170/T

Marián HERCEGH

Riaditeľ stavebného úseku

Michal HUŤŤA

Zástupca riaditeľa stavebného úseku pre výrobu

Tel.: +421 915 798 556
E-mail:  hutta@hilek.sk

Miroslav KALNÝ

Zástupca riaditeľa stavebného úseku pre prípravu stavieb

Benedikt LUČAN

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ