Zvolenský zámok

Národná kultúrna pamiatka zapísaná v ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 65 a pod názvom „Zvolenský zámok“. Rekonštrukciou Kapitánskeho domu bolo zriadené komplexné pracovisko pre potreby digitalizácie zbierok SNG