Stará radnica v Bratislave

Rekonštrukcia Starej radnice je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky a je zapísaná v ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 157