Väznica Leopoldov

Komplexná rekonštrukcia pamiatkovo chráneného objektu, ktorý je situovaný v areály väznice v Leopoldove – Protiturecká pevnosť – objekt č.20 ( HRAD ), je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky a je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 928.