Oravský hrad – Thurzov palác

Národná kultúrna pamiatka zapísaná v ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 237/12; Účelom rekonštrukcie podkrovia Thurzovho paláca bolo vytvorenie nových priestorov pre vystavenie neprístupných zbierkových predmetov návštevníkom Oravského hradu.