Stredná odborná škola obchodu a služieb Bratislava

Komplexná rekonštrukcia objektu bazéna