Revitalizácia vnútroblokov S. Jurkoviča Senica

Náklady: 671 000 Eur

Obdobie realizácie: 1/2019 – 8/2019