Revitalizácia MŠ Smolinské – mobiliár a hracie prvky