MŠ Samuela Jurkoviča Senica

Materská škola L. Novomeského Senica

Náklady: 207 000 Eur

Obdobie realizácie: 6/2019 – 8/2019