MŠ Ružová Piešťany

Materská škola Ružová Piešťany

Náklady: 385 000 Eur

Obdobie realizácie: 7/2018 – 11/2018