Bytový dom Smolinské

Náklady: 677 000 Eur

Obdobie realizácie: 10/2018 – 10/2019