Bytové domy Borský Mikuláš

Nájomné bytové domy, v ktorých našlo domov 24 rodín.

Náklady: 1 261 000 Eur

Obdobie realizácie: 10/2018 – 6/2020