Autosalón Volkswagen Bratislava

V bratislavskej Dúbravke sme vybudovali moderný autokomplex spájajúci predajnú plochu s autoservisom. Parkovanie vozidiel je možné v podzemí i na streche budovy. Komplex dopĺňajú zelené plochy prirodzene nadväzujúce na okolitú zástavbu.