SLUŽBY STAVEBNEJ SPOLOČNOSTI


Stavebná spoloÄčnosť HÍLEK a spol., a.s., Senica je jednou z najstabilnejších stavebných spoločností z vyše 20 roÄčným pôsobením na slovenskom stavebnom trhu.

Ponúkame kompletnú realizáciu:


Prednosťou spoločnosti je realizácia stavieb od stavebného zámeru až po ich kolaudáciu. Zabezpečíme všetky potrebné vyjadrenia, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, projektovú dokumentáciu, inžiniering, až po realizáciu stavebných a technologických častí. Súčasťou služieb je i možnosť konzultácií s odborne školeným tímom odborníkov, ktorí spracujú a navrhnú optimálne riešenie pre akýkoľvek druh stavby.

Vlastníme certifikáty:

STN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO 14001:2005, STN OHSAS 18001:2008.