Kontaktujte nás

HÍLEK a spol., a.s.

Vajanského 24
P.O.Box 118
905 01 Senica

IČO: 36239542
IČ DPH: SK 2020188280

KONTAKTY

tel. +421 (0)34 651 2445
fax: +421 (0)34 651 4790
e-mail: hilek@hilek.sk

BANKA

Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2577520456/0200

Zapísaná: OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.10170/T

Jaroslav HÍLEK

Jaroslav HÍLEK

Riaditeľ stavebného úseku (RSÚ)

hilek@hilek.sk

Martina FILIPKOVÁ

Martina FILIPKOVÁ

Zástupca RSÚ pre nákup materiálov, tovarov a služieb

filipkova@hilek.sk

Lucia VELICKÁ

Lucia VELICKÁ

Zástupca RSÚ pre ekonomiku

velicka@hilek.sk

Benedikt LUČAN

Benedikt LUČAN

Zástupca RSÚ pre kvalitu a zmocnenec pre systém manažerstva kvality

lucan@hilek.sk

Marián HERCEGH

Marián HERCEGH

Zástupca RSÚ pre prípravu stavieb

hercegh@hilek.sk